Amiston Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w przedsiębiorstwie Amiston Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej metody spawania w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, który jest spójny z celem szczegółowym dla Poddziałania 2.1.3 RPO WO 2014-2020, mianowicie zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 

Beneficjent: AMISTON Sp. z o.o.
Dofinansowanie projektu UE: 836 929,45 złotych
Wartość projektu 1.608.473,82 złotych

www.mapadotacji.gov.pl