AMISTON ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której firma na etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Firma Amiston uznając swoją odpowiedzialność za udział w prawodawstwie, stosując zasady demokracji i szanując tradycje – zarówno lokalne, jak i międzynarodowe, podejmuje konkretne działania w celu opracowania rozwiązań, które są zoptymalizowane pod względem ekologicznym, jak również cechują się dbałością o zachowanie zasobów naturalnych

Oprócz szeregu działań na rzecz lokalnej społeczności oraz inwestowanie w rozwój pracowników, nasza odpowiedzialna społecznie firma nie zapomina o promowaniu ochrony środowiska.

Chcąc wdrożyć politykę CSR uwzględniliśmy w naszym firmowym DNA; edukację ekologiczną pracowników i klientów, segregację odpadów, jak i zrównoważone zarządzanie surowcami. Dodatkowo obieg dokumentacji odbywa się w większości drogą elektroniczną. Zmniejszając ilość zużywanego papieru nie tylko dbamy o środowisko naturalne, ale także usprawniliśmy swoją pracę poprzez łatwiejszą segregację dokumentów firmowych.FIRMĘ TWORZĄ LUDZIE


Inwestowanie w pracowników to kluczowy element zapewniający ciągły rozwój i wzrost wartości naszej firmy. Amiston funkcjonuje według zasady "firmę tworzą ludzie". Nasi pracownicy mogą korzystać nie tylko z wewnętrznych szkoleń, ale także z dofinansowanych kursów i kształcenia zewnętrznego. Dzięki temu podnoszą swoje kwalifikacje, co staje się zyskiem nie tylko bezpośrednio dla nich, ale także dla naszej firmy, która może liczyć na kreowanie nowych rozwiązań, lepiej zorganizowaną oraz bardziej wydajną pracę.

Tworzymy środowisko pracy bez barier, w którym każdy może być sobą realizując się zawodowo, bez względu na wiek, płeć, zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego, charakter czy stan zdrowia.