Firma Amiston Sp. z o.o., jest świadomym partnerem biznesowym działającym na rynku krajowym i zagranicznym, dostosowaliśmy zasady CSR w ramach odpowiedzialności biznesowej, partnerskiej i środowiskowej do dobrowolnej realizacji wspólnych interesów i celów społecznych.

Nasza strategia zarządzania CSR obejmuje relacje ze wszystkimi grupami interesariuszy w zakresie realizacji działań. Jesteśmy pełni pasji w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i zaangażowani w inicjowanie działań wspierających kapitał ludzki, poprawę jakości życia oraz współtworzeniu zrównoważonej ekologicznie przyszłości i ochronę naturalnych zasobów środowiskowych.

Działania w zakresie CSR firmy Amiston oraz sponsoring pomagają uczyć, jak ważne jest rozwijanie silnej etyki pracy i pozytywnego nastawienia.