Amiston Sp. z o.o. stawia na świadomy rozwój bazujący na wzroście biznesowym, ale także na budowaniu poczucia odpowiedzialności za otoczenie, lokalną społeczność i środowisko naturalne. Wierzymy, że współpraca i partnerskie podejście może zmieniać świat na lepsze. Dlatego właśnie z determinacją angażujemy się w inicjatywy, które na trwałe wpisały się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nasze filary działania w tej kwestii to ograniczenie emisji CO2, promowanie zrównoważonego rozwoju i poprawa warunków pracy. Azymutem działań CSR jest dla nas norma ISO 26000.

Opracowana strategia zarządzania CSR obejmuje relacje z różnymi grupami interesariuszy, których działania są spójne z misją firmy. Z pasją i zapałem podchodzimy do innowacyjnych projektów wspierających kapitał ludzki, poprawę jakości życia lokalnych społeczności oraz współtworzenie zrównoważonej ekologicznie przyszłości i ochronę naturalnych zasobów środowiskowych. Kropla drąży skałę. Wierzymy, że nasze zaangażowanie może wprowadzać realne zmiany, ale także inspirować innych do pielęgnowania etyki pracy, dbałości o kolektywny interes i pozytywnego nastawienia.

Działania w zakresie CSR firmy Amiston oraz sponsoring pomagają uczyć, jak ważne jest rozwijanie silnej etyki pracy i pozytywnego nastawienia.